Prawo jazdy 2013

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy w 2012 będzie zdawało się na nowych zasadach.

Od 19 stycznia 2013 wchodzą w życie nowe egzaminy na prawo jazdy.

Prawo jazdy testy 2012

Aktualne testy na prawo jazdy, obowiązujące od roku 2011.

W styczniu 2011 weszła w życie nowa baza pytań na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Wybór szkoły nauki jazdy

Jak wybrać dobrą szkołę nauki jazdy? Czy cena ma coś wspólnego z jakością?.

Wybór odpowiedniej szkoły nie jest łatwy, ponieważ istnieje ich całe mnóstwo. Powstają jak grzyby po deszczu i można je spotkać nawet w niewielkich miejscowościach

Stres przed egzaminem na prawo jazdy

Czy da się opanować stres przed egzaminem i jaki ma on wpływ na jego przebieg.

Stres pojawia się najczęściej w sytuacji, w której znajdujemy się po raz pierwszy i nie wiemy jak się wobec niej ustosunkować. Jest to normalne zjawisko towarzyszące człowiekowi podczas wielu różnorakich sytuacji.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy


Egzamin teoretyczny służy sprawdzeniu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wiedzy potrzebnej przyszłemu kierowcy. Jest on przeprowadzany przy użyciu komputera oraz specjalnie skonstruowanej klawiatury, przy pomocy której osoba ubiegająca się o prawo jazdy wprowadza odpowiedzi. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu zdający są pouczeni, co do zasad obsługi urządzenia oraz przebiegu egzaminu. Egzamin ten ma formę testu i składa się w przypadku najpopularniejszej kategorii B z 18 pytań. Zdający ma na udzielenie właściwych odpowiedzi 25 minut, może wielokrotnie przeglądać pytania i zmieniać odpowiedzi, dopóki pozwoli mu na to czas. Wszystkie możliwe pytania są ogólnodostępne dla kandydatów, którzy m.in. podczas kursu nauki jazdy przygotowują się właśnie z tej części teoretycznej. Pytania są losowane przez system komputerowy i nie zawsze właściwy jest tylko jeden z trzech możliwych wariantów. Zdarza się i tak, iż prawidłowe są dwie, a nawet trzy odpowiedzi. W takim przypadku należy zaznaczyć każdą poprawną, a pominięcie choć jednej skutkuje nie zaliczeniem pytania. Jednak aby zdać egzamin nie koniecznie trzeba być bezbłędnym, ponieważ dopuszczalna liczba błędów wynosi dwa. Tuż po zakończeniu czasu egzaminu, lub decyzji kandydata, iż chce już zakończyć na jego monitorze wyświetla się wynik. Po zdanym egzaminie teoretycznym należy w ciągu sześciu miesięcy przystąpić do egzaminu praktycznego, ponieważ po upływie tego czasu wynik egzaminu staje się nieważny i trzeba go powtórzyć. Natomiast w przypadku poprawy egzaminu należy uiścić odpowiednią opłatę w ośrodku ruchu drogowego i ustalić nowy termin. Jeśli trzykrotnie nie powiedzie się na egzaminie teoretycznym kursant obowiązkowo musi wykupić w ośrodku szkoleniowym 10 godzin zajęć teoretycznych.

UWAGA NOWOŚĆ!!!

POBIERZ OFICJLNE TESTY NA PRAWO JAZDY 2015 kat. ABCDT

Pytania wyłącznie IDENTYCZNE jak na egzaminie!POBIERZ OFICJALNE TESTY 2016 kat. ABCDT     [407 MB]Program zawiera około 2650 OFICJALNYCH i identycznych jak na egzaminie państwowym pytań!W programach znajdziesz wszystko co konieczne, aby świetnie zdać egzamin na prawo jazdy!